I massage gop y

Những khiếu nại phản hồi của quý khách sẽ là động lực để I massage thay đổi và ngày càng phát triển theo hướng tích cực! Để phục vụ Quý khách được tốt hơn!

Những vấn đề quý khách không hài lòng từ dịch vụ:
+ Nhân viên tay nghề  không tốt?

+ Thu tiền không đúng vé?

+ Thái độ phục vụ?

+ Cố tình xin tiền tip thêm?

Những vấn đề nào khác làm bạn không hài lòng hoặc mà I massage cần thay đổi?