thoi gan

THỜI GIAN ĐI LẠI NHÂN VIÊN

– Sau khi đặt vé xong, sẽ có nhân viên liên hệ bạn để báo thời gian di chuyển chính xác để bạn có thể dễ dàng chủ động được thời gian.

– Thường thời gian di chuyển sẽ rơi từ 30 đến 60 phút là nhân viên sẽ có mặt tại địa chỉ của bạn.

– Ngoài ra bạn có thể đặt lịch hẹn trước 1 giờ hoặc vài giờ thậm chí có thể hẹn trước 1 ngày hoặc một vài ngày, đúng thời gian bạn hẹn nhân viên sẽ có mặt.